Jag är i alla fall finast i min mattes ögon.

Jag är i alla fall finast i min mattes ögon.